Sosok Seorang Ibu Dalam Pandangan Islam

Sosok seorang ibu dalam pandangan islam – Ibu adalah sosok wanita yang memiliki peran besar dalam kehidupan anaknya. Tanpa sosok seorang ibu, kita tidak ada apa-apanya dalam kehidupan ini. Kasih sayang ibu sepanjang masa untuk kehidupan anaknya.

Sosok seorang ibu juga menjadi panutan bagi anaknya dalam menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat. Pengorbanan ibu tidak ada batasnya, beliau rela mengorbankan apa yang dimiliki untuk kebahagiaan anaknya.

Begitu besarnya kemuliaan dan keistimewaaan sosok seorang ibu dalam kehidupan anaknya. Berikut adalah sosok seorang ibu dalam pandangan islam :

Mulia di Mata Allah

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa.” (QS. Al-Ahqaaf: 15)

Wajib Dihormati

Dari Mu’awiyah bin Haidah Al Qusyairi radhiallahu’ahu, beliau bertanya kepada Nabi:
“Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Nabi menjawab: Ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab: Ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab: Ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab: ayahmu, lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya.” (HR. Al-Bukhari)

Sosok yang Kuat

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (QS. Luqman: 14)

Ridhanya adalah Ridha Allah

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, ia berkata, “Ridha Allah tergantung ridha orang tua dan murka Allah tergantung murka orang tua.(Adabul Mufrod no. 2). Allah memberi ridha terhadap suatu urusan jika ibunya memberi ridha pula akan hal tersebut, sebab itu restu dari seorang ibu tak boleh diremehkan sebab menjadi sesuatu yang penting.

Doanya Mustajab

Ada tiga do’a yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala yang tidak diragukan tentang do’a ini: (1) do’a kedua orang tua terhadap anaknya, …” (Hasan: HR. Al-Bukhari). Mohonlah doa kepada ibu di setiap urusan sebab doa ibu adaah doa yang mustajab, dalam urusan apapun sebaiknya selalu mengungkapkan pada beliau agar beliau turut mendoakan.

Teladan yang Mulia

Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.” (QS. Maryam: 32).

Ibu adalah sosok yang teladan, ibu yang shalehah tentu tidak akan mengajarkan keburukan pada anaknya dan selalu mengajarkan nilai-nilai kebaikan, seperti Maryam kepada anaknya Nabi Isa.

Pendidik yang Terbaik

Keutamaan menjadi ibu dalam Islam ialah mampu menjadi pendidik yang terbaik, ibu yang salehah dan cerdas akan menanamkan berbagai ilmu kebaikan untuk anaknya sejak kecil sehingga anaknya pun tumbuh menjadi seseorang yang cerdas dan hebat, ibu selalu berjuang apapun keadaan dirinya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya.

Demikian di antara sebagian keutamaan menjadi ibu, semoga bisa menjadi wawasan yang bermanfaat untu kita. Alangkah baiknya untuk selalu berbuat yang terbaik sehubungan dengan peran ibu, yakni menjadi ibu yang terbaik dan memperlakukan ibu kita dengan baik.

Leave a Comment