Peristiwa Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW (1)

Peristiwa Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW – Peristiwa Isra Mi’raj merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam karena mengisahkan perjalanan rohani Nabi Muhammad SAW. Isra Mi’raj adalah dua perjalanan Nabi Muhammad SAW yang terjadi dalam satu malam. Bagi umat islam Isra Miraj diperingati setiap tanggal 27 Rajab tahun Hijriah.
Perjalanan pertama yaitu Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Masjid Al Aqsa di Yerusalem, perjalanan ini disebut sebagai Isra. Kemudian sampai di Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha, perjalanan ini disebut sebagai Mi’raj. Berikut adalah kisah lengkapnya :

 

Peristiwa Isra Nabi Muhammad SAW

Ibnu Qayyam berpendapat bahwa Rasulullah diperjalankan pada waktu malam dengan jasad beliau. Menurut pendapat yang sahih, dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa dengan mengendarai Buraq, ditemani Malaikat Jibril.

Nabi Muhammad SAW turun di Baitul Maqdis lalu shalat sunnah dua rakaat. Sementara itu, Buraq ditambatkan di pintu Masjidil Haram.

 

Peristiwa Mi’raj Nabi Muhammad SAW

Pada malam tersebut, Nabi Muhammad SAW melakukan Mi’raj bersama Jibril dari Baitul Maqdis ke langit dunia. Sesampainya disana, Malaikat Jibril meminta agar pintu langit dunia dibuka. Dar sinilah Nabi Muhammad SAW, memulai perjalanannya ke langit ketujuh.

Langit Pertama

Kemudian pintu langit dunia pun terbuka. Pada langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan nabi Adam, bapaknya manusia. Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam beliau. Lalu Nabi Adam menyambut dan menjawab salam Nabi Muhammad SAW, dan membenarkan nubuwah beliau. Di langit pertama ini, Allah SWT memperlihatkan ruh para syuhada disebelah kanan beliau, dan ruh orang-orang yang celaka di sebelah kiri beliau.

Langit Kedua

Dari langit pertama, Malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad SAW ke langit kedua. Malaikat Jibril meminta dibukakan pintu langit kedua. Disana terlihat Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam kepada keduanya. Nabi Yahya dan Nabi Isa menjawab salam beliau dan menyambut kedatangannya serta membenarkan nubuwah beliau.

Langit Ketiga

Selanjutnya setelah langit kedua, Malaikat Jibril mengajak kembali Nabi Muhammad SAW ke langit ketiga. Di sana Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Yusuf kemudian mengucapkan slam kepadanya. Nabi Yusuf pun menyambut kehadiran beliau dan menjawab salam beliau serta membenarkan nubuwah beliau.

Langit Keempat

Kemudian malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad ke langit keempat. Di langit keempat ada Nabi Idris, beliau mengucapkan salam. Dan Nabi Idris menyambut kehadiran beliau dan menjawab salam beliau serta membenarkan nubuwah beliau.

Langit kelima

Dari langit keempat kemudian Malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad SAW kelangit kelima. Di langit kelima beliau melihat Nabi Harun, dan Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam kepadanya. Nabi Harun pun menyambut kehadiran beliau dan menjawab salam beliau serta membenarkan nubuwah beliau.

Langit Keenam

Dari langit kelima Malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad SAW kelangit keenam. Disana beliau bertemu dengan Nabi Musa, beliau mengucapkan salam kepadanya. Dan Nabi Musa pun menyambut beliau dan membenarkan nubuwah beliau.

Ketika Nabi Muhammad SAW hendak meninggalkan langit keenam. Kemudia Nabi Musa menangis. Nabi Muhammad SAW bertanya, “Apa yang membuatmu menangis?” Musa menjawab, “Aku menangis karena ada seorang nabi yang diutus sepeninggalanku dan umatnya yang masuk surga lebih banyak ketimbang umatku.”

Langit Ketujuh

Dari langit keenam, Jibril membawa Nabi Muhammad SAW kelangit ketujuh. Di langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam kepadanya, dan Nabi Ibrahim menyambut kedatangannya dan membenarkan nubuwah beliau.

Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW naik lagi ke Sidratul Muntaha, lalu ke Baitul Ma’mur.

 

Awal Mula Perintah Sholat Fardhu

Setelah Baitul Ma’mur, tempat dimana ada ketenangan dan keindahan abadi yang tidak didapatkan di dunia, melainkan surganya Allah SWT yang Maha Kuasa. Dari sini Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah SWT yang Maha Besar. Beliau bertemu langsung dengan-Nya tanpa jarak.

Allah SWT lalu mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW apa yang Dia kehendaki dan menurunkan perintah sholat fardhu lima puluh waktu. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW turun hingga bertemu lagi dengan Nabi Musa.

Musa bertanya, “Apa yang Allah SWT perintahkan kepadamu?”

Nabi Muhammad SAW menjawab, “Sholat lima puluh waktu.”

“Umatmu tidak akan sanggup melakukannya”, kata Nabi Musa, “Temui lagi Tuhanmu dan mintakanlah keringanan bagi umatmu kepada-Nya”.

Nabi Muhammad SAW kemudian berpaling ke arah Malaikat Jibril, seakan meminta pendapat, Malaikat Jibril berkata, “Silahkan saja, kalau engkau memang menghendaki.”

Malaikat Jibril kembali membawa Nabi Muhammad SAW naik untuk menghadap sang Khalik yang Maha Kuasa dan Maha Tinggi yang bersinggah di Arsy.

Kemudian Allah SWT memberikan pengurangan sebanyak sepuluh waktu dari limapuluh waktu sholat fardhu kepada Nabi Muhammad SAW.

Lalu Nabi Muhammad SAW turun lagi dan berjumpa kembali dengan Nabi Musa di langit keenam. Beliau menyampaikan pengurangan sepuluh waktu yang diberikan Allah SWT bagi umat beliau.

Namun, Nabi Musa berkata, “Kembalilah kepada Tuhanmu. Mintalah keringanan lagi.”

Nabi Muhammad SAW pun kembali kepada Allah SWT, hingga akhirnya Allah SWT mengurangi kewajiban sholat fardhu menjadi lima waktu.

Nabi Musa masih saja mendesak Nabi Muhammad SAW untuk kembali menghadap Allah SWT dan mintakan keringanan. Nabi Muhammad SAW pun berkata, “Aku malu kepada Tuhanku. Aku sudah ridho dan menerima perintah-Nya ini. ” Tidak lama setelah beliau meningalkan tempat Nabi Musa, terdengar suara menyerukan, “Engkau telah menerima perinta-Ku, dan Aku sudah meberi hamba-hamba-Ku keringanan.”

Dari sanalah, sholat fardhu lima waktu diperintahkan Allah SWT untuk dikerjakan umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad turun dari langit dunia dan kembali menuju Masjidil Haram bersama Malaikat Jibril dan Buraq.

Sumber:
Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah: Sejarah Lengkap Kehidupan Nabi Muhammad SAW.

Wallahu a’lam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *